Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn sử dụng phễu rót cát

Hướng dẫn sử dụng phễu rót cát

Đây là clip hướng dẫn sử dụng phễu rót cát - thí nghiệm độ chặt base bằng phương pháp rót cát tại hiện trường

Hướng dẫn sử dụng bọt khí bê tông

Hướng dẫn sử dụng bọt khí bê tông

Hướng dẫn sử dụng bọt khí bê tông

Hướng dẫn sử dụng máy nén 3 trục nam kinh

Hướng dẫn sử dụng máy nén 3 trục nam kinh

Hướng dẫn sử dụng máy nén 3 trục nam kinh

Hướng dẫn sử dụng bộ thí nghiệm bentonite

Hướng dẫn sử dụng bộ thí nghiệm bentonite

Hướng dẫn sử dụng bộ thí nghiệm bentonite

Đối tác

Top

   (0)