thước kẹp cải tiến

Việt Nam

12 thang

Thước kẹp cải tiến
Model: TTE00633
Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam
Dùng để xác định hàm lượng hạt dài, hạt dẹt của đá dăm

 Thước kẹp cải tiến

Model: TTE00633

Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Dùng để xác định hàm lượng hạt dài, hạt dẹt của đá dăm

Bình luận

Đối tác

Top

   (0)