Thí nghiệm bê tông xi măng

Máy Nén Bê Tông TYA-2000

Thí nghiệm bê tông xi măng

Máy Nén Uốn Xi Măng Tya-300 Luda

Thí nghiệm bê tông xi măng

Máy Xác Định Hệ Số Thấm Của Bê Tông

Thí nghiệm bê tông xi măng

Máy Nén Bê Tông TYA-3000S

Thí nghiệm bê tông xi măng

Tủ Dưỡng Hộ Mẫu Xi Măng

Thí nghiệm bê tông xi măng

Máy Nén Uốn Xi Măng Matest

Thí nghiệm thép xây dựng

Máy Kéo Nén Vạn Năng WA-1000B LUDA

Thí nghiệm thép xây dựng

Thiết Bị Khắc Vạch Thanh Thép

Thí nghiệm thép xây dựng

Máy Kéo Nén Vạn Năng WE-1000B JINGYUANG

Thí nghiệm thép xây dựng

Máy Kéo Nén Vạn Năng LUDA WEW-1000B

New

Thí nghiệm thép xây dựng

Bộ gá kéo bulong

Thiết Bị Thí Nghiệm Không Phá Huỷ

Súng Bắn Bê Tông ZC3-A

Thiết Bị Thí Nghiệm Không Phá Huỷ

Máy Siêu Âm Bê Tông C372M

Thiết Bị Thí Nghiệm Không Phá Huỷ

Máy Dò Vị Trí Cốt Thép Profoscope

Thiết Bị Thí Nghiệm Không Phá Huỷ

Máy Đo Bề Dày Lớp Phủ

Thiết Bị Thí Nghiệm Không Phá Huỷ

Máy Siêu Âm Cọc Khoan Nhồi

Thiết Bị Thí Nghiệm Không Phá Huỷ

Máy Đo Độ Dày Bê Tông TC 300

Thiết Bị Thí Nghiệm Không Phá Huỷ

Máy Đo Độ Cứng Kim Loại Cầm Tay HM-6560

Thiết Bị Thí Nghiệm Không Phá Huỷ

Máy Siêu Âm Bê Tông C369N