Bộ gá kéo bulong

Bộ gá kéo bulong là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam với chất liệu bằng thép cứng;  đặc biệt và trải qua quá trình tôi luyện để đạt tới độ cứng tiêu chuẩn. Sản phẩm bộ gá kéo bu lông được sử dụng cho máy kéo thép dùng để kéo các loại bulong trong thí nghiệm kiểm tra chất lượng thép.