Khuôn đúc mẫu bê tông 150 x 150 x 150mm bằng nhựa

Khuôn đúc mẫu bê tông là dụng cụ dùng để đúc lấy mẫu bê tông xi măng hoặc một số loại vật liệu khác trong quá trình thực hiện thí nghiệm, và lưu giữ mẫu vật liệu xây dựng trước khi đưa và sử dụng.