Thiết Bị Hóa Mềm Nhựa Tự Động

Thiết bị hóa mềm nhựa tự động là thiết bị dùng để thí nghiệm xác định độ hóa mềm nhựa đường, gia nhiệt hoàn toàn tự động bằng điện, cài đặt nhiệt độ, thời gian và số lần thí nghiệm thông qua bảng điều khiển điện tử.