Cân Đếm Điện Tử ALC

Cân điện tử ALC là lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp. Cân điện tử ALC cung cấp các tính năng và chức năng cần thiết để thực hiện một loạt các nhiệm vụ cân và đếm đa dạng. Cân điện tử hiện nay được công ty cổ phần công nghệ T-tech Việt Nam nhập khẩu và phân phối chính hãng trên thị trường.