Thiết Bị Đo Lượng Mất Nước Và Độ Dày Áo Sét

Thiết bị đo lượng mất nước và độ dày áo sét dùng để thí nghiệm các chỉ tiêu dung dịch Bentonite trong hố khoan. Thiết bị đo lượng mất nước và độ dày áo sét có xuất xứ tại Trung Quốc và được phân phối bởi công ty cổ phần T-Tech Việt Nam.