Phễu Đo Độ Nhớt Của Bentonite

Phễu đo độ nhớt của dung dịch bentonite ( phễu Marsh) là thiết bị đo độ nhớt của dung dịch khoan hàng ngày (so với nước) tại hiện trường. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi công ty cổ phần công nghệ T-Tech Việt Nam.